ARK Jobs Sp. z o. o.

DRUKARZ

ARK Agencja Pracy poszukuje kandydatów na stanowisko:

DRUKARZ

Ogłoszenie dodał: Józef Widera
Opublikowano: 2022-01-01

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Zakres obowiązków:

 • ustawianie maszyn tampodrukowej,
 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie maszyn,
 • nadzór nad jakością produktu na każdym etapie,
 • dbanie o dozowanie farby w celu utrzymania prawidłowej jakości nadruku,
 • przestrzeganie norm produkcyjnych i jakościowych,
 • zawiadamianie przełożonych o problemach, zagrożeniach i awariach podczas produkcji,
 • utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę tymczasową z możliwością dłuższej współpracy,
 • wynagrodzenie + premia,
 • zorganizowany dojazd z Zawiercia.

Lokalizacja:

woj. śląskie, Siewierz

Wymagane dokumenty

 1. informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez ARK Agencja Pracy w Zawierciu, prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez ARK Agencja Pracy przez okres najbliższych 12 miesięcy i ich udostępniania potencjalnym pracodawcom.

Wzór oświadczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARK Agencja Pracy w Zawierciu w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez ARK Agencja Pracy przez okres najbliższych 12 miesięcy oraz udostępnianie ich potencjalnym pracodawcom.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczam, że administrator danych osobowych spełnił w stosunku do mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa.

……………..………………………………
(podpis kandydata do pracy)

 1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ARK Agencja Pracy z siedzibą w Zawierciu (42-400) przy ul. Wierzbowej 16, tel.: (32) 67 03 520, e-mail: biuro@arkjobs.eu.
 1. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez ARK Agencja Pracy w Zawierciu inspektorem ochrony danych:
 • telefonicznie pod nr telefonu +48 696 655 124;
 • e-mail: iod@abimar.pl
 1. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
ARK Agencja Pracy w Zawierciu będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator współpracuje (potencjalni pracodawcy) lub zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku ze świadczenie usług IT i serwisowych.

 1. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.
 
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Osoby zainteresowane, spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV z wykorzystaniem formularza zamieszczonego Wyślij CV lub kontakt osobisty w siedzibie biura ARK Agencja Pracy w Zawierciu ul. Wierzbowa 16.

internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; Błąd]]> 500