ARK Jobs Sp. z o. o.

SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI / INŻ. JAKOŚCI

Europejski Fundusz Społeczny

ARK JOBS Sp. z o. o. (nr cert 8631) dla swojego Klienta pilnie poszukuje pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI INŻ. JAKOŚCI

Specjalista ds. kontroli jakości inż. jakości
Ogłoszenie dodał:Opublikowano:
Katarzyna Naglik2023-10-11
Miejsce pracy:

Zawiercie

Zakres obowiązków:
   • Opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie wymogów jakościowych,
   • Wdrażanie procedur kontrolnych,
   • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
   • Przygotowanie dokumentacji i raportów,
   • Obliczanie wskaźników jakościowych,
   • Przygotowywanie specyfikacji wyrobów oraz dokumentacji dotyczącej jakości produktów,
   • Doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Wymagane kwalifikacje:
   • Wiedza dot. standardów jakościowych (ISO, 9001) i IATF,
   • Wykształcenie wyższe,
   • Znajomość języka angielskiego mile widziana,
   • Obsługa pakietu MS Office (Word, Excel – arkusze kalkulacyjne),
   • Min 2 letnie doświadczenie w branży automotive lub AGD,
   • Umiejętność pracy w zespole,
   • Komunikatywność,
   • Konsekwencja w działaniu,
   • Nastawienie na rozwiązywanie problemów,
   • Bardzo dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
   • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz przyjazną atmosferę,
   • Zatrudnienie w stabilnej firmie w oparciu o umowę o pracę (pełny etat),
   • Możliwość rozwoju osobistego oraz poznania bardzo ciekawych ludzi,
   • Praca na jedną zmianę,
   • Wsparcie w trakcie wdrożenia.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: katarzyna.naglik@arkjobs.eu lub osobiste złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie biura w Zawierciu ul. Wierzbowa 16 H.

Wymagane dokumenty

  1. informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez ARK Agencja Pracy w Zawierciu, prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez ARK Agencja Pracy przez okres najbliższych 12 miesięcy i ich udostępniania potencjalnym pracodawcom.
 1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ARK Agencja Pracy z siedzibą w Zawierciu (42-400) przy ul. Wierzbowej 16, tel.: (32) 67 03 520, e-mail: biuro@arkjobs.eu.
 1. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez ARK Agencja Pracy w Zawierciu inspektorem ochrony danych:
 • telefonicznie pod nr telefonu +48 696 655 124;
 • e-mail: iod@abimar.pl
 1. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
ARK Agencja Pracy w Zawierciu będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator współpracuje (potencjalni pracodawcy) lub zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku ze świadczenie usług IT i serwisowych.

 1. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Osoby zainteresowane, spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV z wykorzystaniem formularza zamieszczonego Wyślij CV lub kontakt osobisty w siedzibie biura ARK Agencja Pracy w Zawierciu ul. Wierzbowa 16.

Osoba kontaktowa / Nazwa firmy:E-mail:Numer telefonu:
Katarzyna Naglik / ARK Agencja Pracy (nr cert 8631)katarzyna.naglik@arkjobs.eu+48 32 670-35-20

na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI INŻ. JAKOŚCI