ARK Jobs Sp. z o. o.

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY

Europejski Fundusz Społeczny

ARK JOBS Sp. z o. o. (nr cert 8631) dla swojego Klienta pilnie poszukuje pracowników na stanowisko:

DORADCA
TECHNICZNO-HANDLOWY

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY
Ogłoszenie dodała:Opublikowano:
Anna Baran2024-01-30
Miejsce pracy:

Siewierz

Zakres obowiązków:
  • Pozyskiwanie i obsługa nowych zleceń na nasze usługi,
  • Aktywne wyszukiwanie firm potencjalnie zainteresowanych naszymi usługami i nawiązywanie kontaktów z osobami decyzyjnymi,
  • Rozpoznawanie i analiza potrzeb klientów (w tym z zapytań ofertowych),
  • Doradztwo techniczne w zidentyfikowanych obszarach,
  • Ocena wykonalności i wycena usług,
  • Przygotowywanie, dostarczenie i negocjowanie ofert,
  • Pielęgnowanie relacji biznesowych z aktualnymi klientami,
  • Utrzymywanie regularnych kontaktów i identyfikowanie zapotrzebowania na nasze usługi,
  • Bieżące informowanie klienta o postępach w realizacji zleceń,
  • Negocjowanie w razie potrzeby przesunięcia terminu wykonania zlecenia,
  • Kreowanie rozwiązań rozwijających firmę,
  • Śledzenie rynku usług firmy, w tym działań konkurencji,
  • Identyfikowanie nowych szans rynkowych,
  • Proponowanie rozwiązań rozwijających potencjał firmy do wykorzystania tych szans,
  • Współpraca z działami zaopatrzenia, produkcji i usług utrzymania ruchu,
  • Bieżąca analiza postępu realizacji zleceń i terminów dostępności zasobów ludzkich, materiałowych i maszynowych dla nowych zleceń,
  • Negocjowanie z klientami (w razie trudności z realizacją zleceń) zmiany terminu wykonania zlecenia, użycia zamienników materiałowych lub zmniejszenia zaangażowania w usługi utrzymania ruchu.
Wymagane kwalifikacje:
  • Min. rok oświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjno-usługowej z branży metalowej,
  • Średnie lub wyższe wykształcenie o kierunku mechanicznym lub doświadczenie zawodowe w obszarze obróbki wiórowej i spawalniczej lub utrzymania ruchu,
  • Znajomość zasad kosztorysowania produkcji i usług technicznych i ofertowania,
  • Znajomość zasad prowadzenia negocjacji.
Pożądane cechy i umiejętności:
  • Komunikatywność,
  • Odporność na stres i odmowę,
  • Umiejętność myślenia analitycznego oraz rozwiązywania problemów,
  • Łatwość w identyfikacji potrzeb klienta,
  • Budowanie pozytywnej relacji z klientem,
  • Umiejętność organizacji pracy własnej – zarządzanie czasem. Nastawienie na realizację celu.
Co w zamian:
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • Wynagrodzenie uzależnione od umiejętności i zaangażowania – podstawa + system premiowy. Praca stacjonarna z możliwością pracy hybrydowej,
  • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach,
  • Realny wpływ na rozwój firmy,
  • Narzędzia pracy: telefon, laptop.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: biuro@arkjobs.eu lub osobiste złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie biura w Zawierciu ul. Wierzbowa 16 H.

Wymagane dokumenty

  1. informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez ARK Agencja Pracy w Zawierciu, prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez ARK Agencja Pracy przez okres najbliższych 12 miesięcy i ich udostępniania potencjalnym pracodawcom.
 1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ARK Agencja Pracy z siedzibą w Zawierciu (42-400) przy ul. Wierzbowej 16, tel.: (32) 67 03 520, e-mail: biuro@arkjobs.eu.
 1. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez ARK Agencja Pracy w Zawierciu inspektorem ochrony danych:
 • telefonicznie pod nr telefonu +48 696 655 124;
 • e-mail: iod@abimar.pl
 1. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
ARK Agencja Pracy w Zawierciu będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator współpracuje (potencjalni pracodawcy) lub zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku ze świadczenie usług IT i serwisowych.

 1. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Osoby zainteresowane, spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV z wykorzystaniem formularza zamieszczonego Wyślij CV lub kontakt osobisty w siedzibie biura ARK Agencja Pracy w Zawierciu ul. Wierzbowa 16.

Osoba kontaktowa / Nazwa firmy:E-mail:Numer telefonu:
Anna Baran / ARK Agencja Pracy (nr cert 8631)biuro@arkjobs.eu+48 884-877-800

na stanowisko:

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY